Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Collection Icon

Plattor - Taktila plattor by S:t Eriks

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Collection contains

2 products