Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

The BIMobject® Press room

BIMobject dodaje informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we współpracy z FED Spinoff

Dziś BIMobject AB (BIMobject) i FED Spinoff - Future Environmental Design (FED) ogłosili porozumienie o współpracy w celu opracowania nowych funkcji i usług dla platformy BIMobject® Cloud w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska w informacji o produkcie. Umożliwi to producentom udostępnianie danych o zrównoważonym środowisku swoich produktów i pozwoli projektantom i architektom na wykonywanie kalkulacji i symulacji projektów opartych na BIM.

Celem współpracy jest wzbogacenie obiektów BIM w BIMobject® Cloud o dane z certyfikatami ochrony środowiska. Pozwoli to projektantom i architektom na dokonywanie rzetelnych i rygorystycznych obliczeń wpływu modeli BIM i projektów budowlanych na środowisko, w oparciu o dokładne i zweryfikowane dane dotyczące środowiska każdego pojedynczego obiektu czy materiałów budowlanych. Informacje te można następnie połączyć z informacjami na temat lokalizacji, transportu i łańcucha dostaw w celu obliczenia całkowitego oddziaływania projektu na środowisko od wyprodukowania do dostarczenia, podczas użytkowania oraz w każdej innej sytuacji.

Celem jest, aby architekci i projektanci mogli uzyskać dostęp do wszystkich danych dotyczących oddziaływania na środowisko, wynikających z dowolnych dostępnych certyfikatów wydanych zgodnie z normą ISO 14025 i EN 15804 (ISO 14001) lub ISO 14040 (LCA). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na deklaracje EPD (Environmental Product Declaration) i analizy Life Cycle Assessment.

"Jest to bardzo pozytywny rozwój, który pomoże w bardziej zrównoważonym procesie budowlanym. W przyszłości wydajność środowiskowa będzie ważnym selektywnym parametrem dla projektantów, co z kolei zachęci dostawców do spełnienia standardów zrównoważonego rozwoju i uzyskania odpowiednich certyfikatów. Planetę mamy jedną, a przemysł budowlany musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wybór materiałów i produktów charakteryzujących się najniższą jakością i negatywnym wpływem na środowisko z perpektywy cyklu życia", mówi Stefan Larsson, prezes i założyciel firmy BIMobject.

FED Spinoff ma na celu strategiczne oddziaływanie na politykę inwestycyjną i pomoc w definiowaniu preferowanych wzorców oraz promowanie metodologii opartej na cyklu życia jako podstawowym narzędziu operacyjnym.

"Firma FED Spinoff ma na celu wprowadzenie zrównoważonych zasad w działaniach związanych z budową i projektowaniem poprzez strategiczne podejście oparte na wykorzystaniu BIM (Building Information Modelling). Współpraca z BIMobject to naturalny krok naprzód w procesie łatwiejszego udostępniania danych o środowisku dla społeczności architektów i projektantów.", mówi Costantino Menna, kierownik projektu w FED Spinoff.