Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Balkonginglasning

Unique ref.: glazing-wintergarden
Tillverkare: Balco
Produktfamilj: Balconies
Produktgrupp: Glazing
Datum för publicering: 2016-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Montering (flera objekt)
Ladda ned (1)
Våra kompletta balkonger och inglasningssystem ger dig stora valmöjligheter. Utgå från befintlig platta och tak, eller bygg helt nytt. Därefter väljer du dränering, bröstning/front och lucka.

Inglasning

Inglasningen placeras utanför balkongplattan för att ge mer utrymme. Infästningen ska vara teleskoperande för att förhindra att partiets luckor kläms mellan våningarna.

För att förhindra smutsränder ska regnvatten fångas upp varje balkongparti och ledas ner till bottenvåning.
Placering utanför platta och avvattning ska säkerställa att balkongplattan förblir torr. Leverantören ska dokumentera lösningens förmåga att hålla tätt.

Ventilation ska vara integrerad längsmed hela partiets längd. Luftflödet ska inte påverkas av att partiet är stängt. Ventilationen ska minimera kondens på glaset. Ventilationen ska utformas så att partiet medför en ljudreduktion på 17 dB för ramlösa luckor/21 dB för luckor med ram.

För att optimera hållfasthet och livslängd ska i de fabrik pulverlackade aluminiumprofilerna utföras skarvlösa och strängpressade samt sammanfogas med gummilist och inte med t ex silikon eller annan mjukfog.

För att säkerställa minimalt underhåll ska material i räcke och luckor kunna bytas från insidan av balkongen. Därför ska material i räcke och lucka monteras med klämlist.

För att garantera hållbarhet över tid ska inglasningen vara låsbar utan utstickande cylinder och utan att nyckel eller liknande riskerar att knäckas. Dessutom ska inte systemet innehålla pinnar och/eller snören.

För att garantera god tillgänglighet och enkel användning ska luckorna kunna öppnas med en hand.

Inglasningen skall vara dimensionerad enligt gällande normer och uppfylla kraven på vindlaster samt rökgastäthet mm. Inglasningen skall uppfylla Balkongföreningens krav på inglasade balkonger enligt senaste tekniska anvisningar.

Inglasning ska uppfylla klass A enligt Byggvarubedömningen och/eller klass Rekommenderas enligt Sunda Hus.

Balkongplatta

Balkongplattan ska vara i betong för att garantera goda egenskaper vid brand. För att minska totalvikten utförs den som en samverkande konstruktion med ram i varmförzinkat stål. Vikten får utgöra ungefär ½ av en konventionell betongplatta.

Infästning av inglasning ska ske i balkongplattans stålram. För att garantera lång livslängd ska det inte borras i betongen och betongen ska inte innehålla ingjutningsgods.

Balkongplatta ska uppfylla klass A enligt Byggvarubedömningen och/eller klass Rekommenderas enligt Sunda Hus.


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material: Steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Konstruktion - Balkonger
IFC-klassifikation: Building Element
Uniclass 1.4 Kod: JL4
Uniclass 1.4 Beskrivning: Glazing
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-60-35
Uniclass 2.0 Beskrivning: Glazing Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_60_35
Uniclass 2015 Beskrivning: Glazing systems
NBS Reference Kod: 25-60-35
NBS Reference Beskrivning: Glazing Systems
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®