PR

BIMobject® lanserar två Virtual Reality-lösningar för byggindustrin

Louise Otto - 2017-04-27


På branschkonferensen AIA Conference on Architecture 2017 i Orlando, Florida, USA, lanserar BIMobject AB (“BIMobject”) två olika Virtual Reality-lösningar som utformats för tillverkare av byggprodukter och BIM-projekt: BIMobject® VR och BIMobject® AR.BIMobject® VR och BIMobject® AR ger tillverkare av byggprodukter chansen att använda virtuella produkter för att visualisera sina projekt. Genom att koppla denna teknologi till plattformen BIMobject® Cloud skapar BIMobject den unika möjligheten att utnyttja den omfattande katalog av digitala objekt, så kallade BIM-objekt, som företaget redan tillhandahåller. Båda lösningar använder sig av dessa digitala versioner av faktiska produkter som skapats av tillverkare och används av arkitekter, ingenjörer eller byggnadsentreprenörer.

BIM-objekten återanvänds från molnet och deras högkvalitativa information appliceras i en virtuell kontext. VR- och AR-lösningarna utvecklas tillsammans med tillverkare och beställare som betalar för dem i projektform. För användarna kommer lösningarna att vara gratis.

BIMobject® VR skapar en komplett virtuell version av ett byggprojekt. Byggnadsentreprenörer och tillverkare av byggprodukter får möjligheten att kliva in i och uppleva en simulerad verklighet genom HTC Virtual Reality-glasögon. BIM-objekt från tillverkare återanvänds för att skapa den slutliga VR-lösningen, vilket säkerställer att all information är korrekt och uppdaterad. Sedan förfinar en spelmotor med fotoliknande realism objekten till en verklighetstrogen grad. När användaren dykt in i den virtuella verkligheten kan han eller hon interagera med de digitala byggprodukterna i realtid och lägga till eller flytta på objekt samtidigt som han eller hon kan modifiera relevanta aspekter som till exempel byta ytmaterial.

BIMobject® VR kan användas i utbildningssyfte, säljunderlag, marknadsföring och digitala samarbeten för att underlätta produkt- och materialval. Lösningen ger kunder en bättre förståelse av de valmöjligheter som finns och hjälper byggentreprenörer att sälja projekt tidigare i processen. Utöver de unika digitaliseringssätten innefattar BIMobject® VR även användarsupport på plats och skräddarsydda utvecklingar som förser varje företag med individuellt anpassade komponenter och funktioner.

Med BIMobject® AR å andra sidan kan användaren istället integrera de digitala produkterna i den verkliga omgivningen med hjälp av Microsoft HoloLens-glasögon. På så vis lägger BIMobject® AR till en ny dimension till HoloLens som hela byggindustrin kommer kunna dra nytta av. Användaren kan utrusta ett tomt rum virtuellt och fylla det med digitala produkter från BIMobject Cloud. BIMobject har skapat en enastående funktion som 3D-skannar rummet och sedan tolkar det 3D-nät som bildas. Golv, väggar och tak bibehålls, medan eventuella oönskade hinder som finns i det verkliga rummet avlägsnas. Digitala objekt som köksinteriörer, möbler eller HVAC-utrustning (för värme och ventilation) kan placeras virtuellt i det faktiska rummet. Den intelligenta processen utnyttjar inbyggd logik för att bedöma huruvida ett visst BIM-objekt bör ställas på golvet eller monteras på en vägg. Genom röststyrning och handrörelser väljs produkterna ut för att konfigureras i skala 1:1. Flera personer kan se samma konfiguration och röra sig fritt i rummet för att utforska den digitala skissen.

BIMobject® AR bidrar inte bara till att användare engageras snabbt i produkturvalen, utan fungerar också som verktyg i ett stort antal andra syften som utbildning, kontroller eller för att assistera underleverantörer med installationsanvisningar. BIMobject erbjuder även möjligheten att hyra teknologin samt personal för att använda lösningen vid mässor eller andra evenemang.

Virtual Reality i allmänhet och de två nya BIMobject-lösningarna i synnerhet illustrerar ännu en gång vikten av att ha en så kallad single source of truth, alltså en enda informationskälla med synkroniserade uppdateringar. Lösningarna framhäver också nödvändigheten av att använda detaljerad och korrekt geometri, precis som omfattande och tillverkarspecifik produktinformation för att förena samtliga relevanta aspekter.


“Det här är början på en ny tidsålder för digital verklighet. Med all den information vi har i vårt moln kommer vår AR- lösning bli lättare att hantera och snabbare att sprida än liknande produkter. Den kommer också att vara mycket mer exakt, både vad gäller 3D och den detaljerade informationen om objektens egenskaper. Detta är den första versionen av BIMobject® AR. Vi kommer att fortsätta att förädla den och utveckla nya sätt att länka samman alla variabler snabbare och mer effektivt", säger Dr. Marek Kozlak, Product Evangelist för AR och VR på BIMobject.

“Dagens Virtual Reality-teknologi är mogen. Våra lösningar kommer att erbjuda helt nya sätt att kommunicera och interagera virtuellt med hela försörjningskedjan, från tillverkare till slutanvändare. De två nya BIMobject-lösningarna bevisar att Virtual Reality-teknologin äntligen är redo för den breda marknaden. En effektiv användning av existerande produktinformation och geometri är grunden till att den ska bli framgångsrik", säger Steve Holzer, Product Evangelist, US Operations på BIMobject.
För mer information om lösningarna, vänligen besök nedanstående webbadress:
http://vr.bimobject.com/

Eller kontakta:
Marek Kozlak
Tel: +48 - 536 098 788
E-mail: marek.kozlak@bimobject.com

Steve Holzer
Tel: +1 804 389 4947
E-mail: steve.holzer@bimobject.com


News

Adapting to the needs of a global market

Nina Quist - 2018-11-09

PR

More content in the ever-growing BIMobject Cloud!

Carol Ping - 2018-11-09

News

“It’s the modern and smart way for us to manage our digital content”

Colin Ingram - 2018-10-31

News

Tonda Pizza - Going global with BIM

Nina Quist - 2018-10-26

News

Building a brand with BIM

Elise Monot - 2018-10-26

BIMobject R&D Department presents: Augmented Reality

Johan Dyrssen - 2018-10-25

Introduction to BIMobject VR and AR

Ben ODonnell - 2018-10-25

BIMscript

Video: What is BIMscript?

Emil Augustsson - 2018-10-24

Digital Building

What is BIMobject Hercules?

Colin Ingram - 2018-10-19

News

"The demand is real and it's growing"

Nina Quist - 2018-10-18

PR

Upptäck nya objekt och objekt från våra BIMobject® LIVE 2018 Awards-vinnare!

Carol Ping - 2018-10-15

News

“Having BIM objects gives us access to new markets”

Nina Quist - 2018-10-12