BIMobject TH x Thai Obayashi_DoublePistonAirCompressor
BIMobject TH x Thai Obayashi

BIMobject TH x Thai Obayashi_DoublePistonAirCompressor

BIMobject TH x Thai Obayashi_DoublePistonAirCompressor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
 • Unique ref.BIMobjectTHxThaiObayashi_DoublePistonAirCompressor
 • Product familyPlumbing
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
 • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
 • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
 • หมายเลขฉบับ1
 • กว้าง (มิลลิเมตร)833
 • กว้าง (มิลลิเมตร)1780
 • ความลึก (มิลลิเมตร)671
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
 • ออกเเบบโดยไทย
 • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
 • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

Asia
ไทย