คอลเลกชันไอคอน

Textile - Fabric Textile by Tanryo [丹菱]

Custom-made textiles produced with traditional Kyoto techniques (dyeing, weaving, and shibori)

ส่วนประกอบในคอลเลกชัน

9 สินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Tanryo [丹菱]