Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

AEG FI 60 Dish Washer Sliding Door

Ref. unike: AEG_FI_60_Dish-Washer-Sliding-Door
Markë: AEG
Familja e produktit: Dish Washer
Grupi i produkteve: Fully Integrated Dish Washer
Data e publikimit: 2019-06-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
AEG Fully Integrated 60 cm width Dish Washer with Sliding Door

AEG Design

Inside every AEG appliance, you’ll find intelligent technology and responsive design, guaranteeing you exceptional performance and results time after time. You’ll discover that one touch redefines what’s possible at home. We design our appliances around you - putting you in complete control and guaranteeing exceptional performance and results. Time after time.

Several AEG appliances have received IF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

FSE62600P 911434412 , FSE62600P 911434412 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSB41600Z 911536288 , FSK83717P 911434594 , FSE63616P 911434514 , FSK52637Z 911536441 , FSB53927Z 911536414 , FSB53927Z 911536414 , FSB53927Z 911536414 , FSR83707P 911434597 , FSK31600Z 911539177 , FSB31600Z 911539241 , FSB31600Z 911539241 , FSB31600Z 911539241 , FSE82710P 911437346 , FSE82710P 911437346 , FSE82710P 911437346 , FSE82710P 911437346 , FSE82710P 911437346 , FSE82710P 911437346 , FSK93600P 911438323 , FSK93600P 911438323 , GS60BV 911434557 , FSK63607P 911434550 , FSE53605Z 911536297 , FSE53605Z 911536297 , FSE53605Z 911536297 , FSB31610Z 911539242 , FSK93706P 911438354 , FSK93606P 911438355 , FSK53600Z 911536301 , FSE73700P 911434417 , FSE73700P 911434417 , F88712VI0P 911437322 , FSK93700P 911438349 , FSK93700P 911438349 , FSK93700P 911438349 , FSK93700P 911438349 , FSR52610Z 911536346 , FSR52610Z 911536346 , FSE63705P 911434451 , FSE63705P 911434451 , FSE63705P 911434451 , FSE63716P 911434515 , FSE63620P 911434491 , FSB52637Z 911536406 , FSB52637Z 911536406 , FSB52637Z 911536406 , FSB52637Z 911536406 , GS60AV 911536448 , FSE63716P 911434498 , FSE63716P 911434498 , FSE63716P 911434498 , FSE63716P 911434498 , FSE63716P 911434498 , FSE52700P 911436342 , FSE52700P 911436342 , FSE52700P 911436342 , FSE52700P 911436342 , FSB53607Z 911536401 , FSB53607Z 911536401 , FSE83716P 911437356 , FSE83716P 911437356 , FSE83716P 911437356 , FSB42607Z 911535220 , FSB42607Z 911535220 , FSE83600P 911437336 , FSE83600P 911437336 , FSK51601P 911436355 , FSE83716P 911437361 , FSB52617Z 911536404 , FSB52617Z 911536404 , FSE52600P 911436341 , FSE52600P 911436341 , FSE52610P 911436369 , FSK84707P 911438358 , FSK31610Z 911539243 , FSR63600P 911434460 , FSE52705P 911436344 , FSE52705P 911436344 , FSB53617Z 911536402 , FSE64606P 911434499 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSK93705P 911438334 , FSB52600Z 911536289 , FSB52600Z 911536289 , FSB52600Z 911536289 , FSB52600Z 911536289 , FSB52600Z 911536289 , FSE72710P 911434441 , FSE72710P 911434441 , FSE72710P 911434441 , FSE72710P 911434441 , FSE72710P 911434441 , FSE72710P 911434441 , FSK93700P 911438324 , FSK93700P 911438324 , FSK93700P 911438324 , FSK93700P 911438324 , FSE84706P 911437357 , FSE63747P 911434537 , FSE63747P 911434537 , FSE83700P 911437332 , FSE83700P 911437332 , FSK83727P 911438362 , FSR83700P 911437347 , FSR83700P 911437347 , FSK62607P 911434551 , FSS52615Z 911536306 , FSS52615Z 911536306 , FSE53610Z 911536353 , FSE63707P 911434540 , FSE63707P 911434540 , FSE63707P 911434540 , FSE63707P 911434540 , FSS5360XZ 911536293 , FSS5360XZ 911536293 , FSS5360XZ 911536293 , GS60GVS 911434558 , FSK52617Z 911536410 , FSB53907Z 911536416 , FSR53617Z 911536453 , FSE51600P 911436340 , FSK93707P 911438359 , FSK93707P 911438359 , FSB31600Z 911539174 , FSB31600Z 911539174 , FSB31600Z 911539174 , FSB31600Z 911539174 , FSB31600Z 911539174 , FSE63616P 911434500 , FSE63616P 911434500 , FSE63616P 911434500 , FSE63616P 911434500 , FSE63616P 911434500 , FSE63616P 911434500 , FSB52620Z 911536296 , FSB52620Z 911536296 , FSB52620Z 911536296 , F66603VI0P 911434333 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE53630Z 911536371 , FSE63626P 911434521 , FSB53627Z 911536405 , FSB53627Z 911536405 , FSB53627Z 911536405 , FSE63637P 911434544 , FSE63637P 911434544 , F55320VI0 911536103 , FSE73600P 911434416 , FSE62700P 911434413 , FSE62700P 911434413 , FAV55BVI1P 911434422 , FSE63717P 911434552 , FSE63717P 911434552 , FSE63717P 911434552 , FSE83706P 911437360 , FSE83706P 911437360 , FSE83706P 911437360 , FSE83706P 911437360 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSE63700P 911434415 , FSB52610Z 911536388 , FSB52610Z 911536388 , FSB52610Z 911536388 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSB52610Z 911536290 , FSE63600P 911434414 , FSE63600P 911434414 , FAV55VI1P 911434423 , FSE63727P 911434545 , FSE63727P 911434545 , FSE53600Z 911536291 , FSE53600Z 911536291 , FSE53600Z 911536291 , FSE53600Z 911536291 , FSE53600Z 911536291Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Përshkrimi: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Përshkrimi: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Numër: 23-21 23 25
OmniClass Titull: Residential Dishwashers
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Latvia
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russia
 • Serbia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Ukraine
 • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 596 mm

BIMobject®